Vooraankondiging boek ‘Slaaf van niets en niemand: hoe Gorgias taal en denken bevrijdde’ van Emanuel Rutten

Na de zomer zal het nieuwe boek van Emanuel Rutten verschijnen.

In Slaaf van niets en niemand: hoe Gorgias taal en denken bevrijdde neemt filosoof Emanuel Rutten ons mee op een fascinerende reis door het leven en het gedachtegoed van Gorgias, een veelzijdig en volgens Rutten zwaar onderschatte denker uit de klassieke oudheid.
Gorgias wordt door Plato weggezet als een kwaadaardige verleider en bedrieger, wat beslissend is geweest voor de geschiedenis van de westerse filosofie. Dit boek laat zien dat Plato’s veroordeling neerkomt op niets minder dan karaktermoord. Hiertoe onthult Rutten een diepgaand begrip van Gorgias als natuurfilosoof, als bevrijder van taal en denken, en als grondlegger van de woordkunst.
Rutten werpt een geheel nieuw licht op Gorgias. Gorgias wordt in zijn rechtmatige positie herstelt als een van de grootste denkers uit de geschiedenis van het westerse denken. Een “must-read” voor iedereen met belangstelling voor filosofie, retorica en het menselijk denk- en taalvermogen.

Houd onze website in de gaten voor updates!

Emanuel Rutten spreekt Graham Harman tijdens Nacht van de Filosofie Amsterdam

Tijdens de recente Nacht van de Filosofie in Amsterdam ging Emanuel Rutten in gesprek met de Amerikaanse filosoof Graham Harman. Harman staat bekend als de grondlegger van de Object Oriented Ontology (OOO), een invloedrijke stroming binnen het hedendaagse speculatief realisme in de continentale wijsbegeerte. In dit boeiende gesprek heeft Emanuel Rutten twee aanpassingen voorgesteld voor Harmans “theory of everything”. De eerste aanpassing heeft betrekking op de epistemologie en richt zich op Harmans anti-correlationisme, waarover meer te lezen is via deze link. De tweede aanpassing betreft de ontologie en richt zich op Harmans universalisme, waarover meer te lezen is via deze link.

Meer informatie over de Nacht van de Filosofie vindt u op https://amsterdam.nachtvandefilosofie.org/

‘Het vooruitgangsgeloof is in ons gezicht ontploft’ door Gabriel van den Brink

In een interview met Trouw gaat Gabriel van den Brink in op de vraag waarom veel Nederlanders het liefst een rechts kabinet zien. Volgens hem is het te veel over markt en macht gegaan en is de moraal uit het oog verloren en Wilders speelt daar slim op in.

Lees het volledige artikel via: ‘Het vooruitgangsgeloof is in ons gezicht ontploft’ | Trouw

Interessant? Bekijk ook de aflevering van De Nieuwe Wereld rondom dit thema: Dit is waarom Wilders heeft gewonnen | DNW Kort – YouTube

Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden op de longlist van de Socratesbeker 2024

Het boek Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden van Emanuel Rutten staat op de longlist van De Socratesbeker 2024! Dit is de prijs voor het prikkelendste filosofieboek van het voorgaande jaar en wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar is verschenen.

In Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden presenteert filosoof Emanuel Rutten acht nieuwe argumenten voor het bestaan van God. Bestaat er iets waarboven niets groters gedacht kan worden? Iets subliems dat de oorsprong van de wereld is? Op verrassende en creatieve wijze combineert Rutten inzichten uit de metafysica, kennisleer, taalfilosofie en esthetiek om te komen tot zijn nieuwe argumenten voor het bestaan van een geestelijke grond van de werkelijkheid. Deze argumenten gaan dan ook verder dan de traditionele, bekende argumenten en bieden zo een originele kijk op de eeuwenoude vraag naar het bestaan van God.

Het boek kan worden besteld via:

Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden

Nieuw boek “Capitalism Reconnected” door Jan Peter Balkenende en Govert Buijs overhandigd aan Roberta Metsola

Op donderdag 30 november is in Brussel het boek “Capitalism Reconnected. Toward a Sustainable, Inclusive and Innovative Market Economy in Europe” aangeboden aan de Voorzitter van het Europese Parlement, Roberta Metsola.

In Capitalism Reconnected brengen Balkenende en Buijs de belangrijkste inzichten van dit nieuwe denken bij elkaar en plaatsen de vernieuwing van de economie in de bredere context van maatschappelijke, geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen. Het boek begint met een deel ‘Diagnose’, daarna volgen delen over de ‘Missie’ van Europa, en een deel ‘Geopolitiek’. Afgesloten wordt met aanbevelingen.

Meer informatie: Overhandiging nieuw boek Jan Peter Balkenende & Govert Buijs aan Roberta Metsola – Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

Bekijk hier de video van de overhandiging: European Parliament Webstreaming page (europa.eu)


Govert Buijs over het CDA en de behoefte aan een brede volkspartij

Filosoof Govert Buijs schetst in het NRC vier scenario’s voor een mogelijke wederopstanding van het CDA. Volgens Buijs is er behoefte aan een brede volkspartij in Nederland, maar blijkt het CDA niet in staat dit op landelijk niveau te organiseren. Juist de opkomst van BBB en de populariteit van Pieter Omtzigt laten zien dat een partij met verbindende waarden kansrijk is.

“Machtspartijen op zoek naar ideeën worden ingewisseld voor ideeënpartijen op zoek naar macht”, aldus Buijs.

Lees het gehele artikel op: Het CDA is overleden, maar Nederland heeft nog steeds een volkspartij nodig.

Filosofisch Kwintet over de economie

Als iedereen diens eigenbelang nastreeft, dan komt dat ons allen ten goede, zeiden de klassieke economen al. Maar is dat wel zo? Ongelijkheid kan publieke belangen ook onder druk zetten. Filosoof Jelle van Baardewijk ging bij het Filosofisch Kwintet van Omroep HUMAN in gesprek met classicus Tazuko Angela van Berkel, econoom Fieke Van der Lecq en filosoof Savriël Dillingh over de vraag: Moeten we anders naar onszelf en onze relatie tot de economische ordening leren kijken?

Bekijk de gehele uitzending via: NPO Start

De betrouwbare overheid en de gezagscrisis

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) organiseerde op 1 juni ‘De Betrouwbare Overheid’. Een evenement in samenwerking met de Raad voor het Openbaar Bestuur met o.a. Leonard Geluk en Huri Sahin. Hoofdspreker was filosoof Ad Verbrugge die het boek De Gezagscrisis aanbood aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

Verbrugge beschrijft dat we gezag altijd vanuit een verhouding moeten begrijpen. Aan de kant van de burger zie je dat die is losgeweekt van allerlei sociale verbanden en in toenemende mate op het eigen gevoel en beleving is gericht. De verwachtingen van de burger zijn toegenomen en als de overheid dan niet levert, wordt de burger boos. In feite is de burger verleerd wat het betekent burger te zijn.

De gehele bijeenkomst terugkijken:

Zelf lezen over de gezagscrisis?

Omtzigt, Vlieger en Verbrugge over het Nederlands op universiteiten

Pieter Omtzigt, Welmoed Vlieger en Ad Verbrugge schreven een opinieartikel in EWMagazine over het Nederlands op universiteiten. Ze pleiten voor het opnieuw invoeren van het Nederlands als voertaal en het handhaven van de wetgeving.

“Het kabinet lijkt maar niet in staat om een knoop door te hakken inzake de verengelsing van het Nederlands hoger onderwijs. Hoewel de Kamer zich in meerderheid heeft uitgesproken voor het formuleren van heldere eisen op basis van de huidige Taalwet – waarin Nederlands in principe de standaardtaal is voor het hoger onderwijs – lijkt de politiek zich met de kwestie niet goed raad te weten.”

“Verder zijn internationalisering en de verengelsing van het eigen academisch onderwijs twee heel verschillende dingen. De Nederlandse academische wereld heeft een lange traditie van internationale samenwerking en uitwisseling van kennis. Ook zonder Engelstalig academisch onderwijs hadden we de gehele twintigste eeuw door allerlei Nobelprijs-winnaars. En wat die international classroom betreft: nog helemaal los van de vraag hoe de massificatie van het onderwijs zich precies verhoudt tot een dergelijk ambitie, lijken andersoortige ontmoetingen op dit moment minstens zo belangrijk, bijvoorbeeld tussen jongeren van het platteland en jongeren uit de randstad, tussen salafisten en atheïsten of tussen woke-extremisten en conservatieven. Het gesprek tussen deze groepen is hoogstnoodzakelijk, ook zij hebben elkaar momenteel een boel te leren.”, aldus Omtzigt, Vlieger en Verbrugge in EWMagazine.

Vandaag vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over de verengelsing van het onderwijs. Dat debat is vanaf 15:00 te volgen via deze livestream.

Tevens ging Ad Verbrugge bij De Nieuwe Wereld in gesprek met Rogier van Bemmel over het Nederlandse onderwijsgebouw. Bekijk het gesprek hier.