...een centrum voor onderwijs, onderzoek en debat over maatschappelijke transformaties. Èthos verzorgt rondetafelgesprekken, krantenartikelen, diverse evenementen en een masteropleiding waarin een bijdrage wordt geleverd aan een beter begrip van de culturele dimensie in complexe maatschappelijke en historische processen. Centrum Èthos denkt in dit kader mee over de gevolgen van globalisering en digitalisering in het bedrijfsleven, het maatschappelijk debat, economie en cultuur. Zij genereert multidisciplinaire, integrale normatieve analyses waarin wetenschappelijke inzichten en empirische kennis gecombineerd worden met praktische wijsheid. Hieronder zie je een overzicht van onze leden.

Ben je zelf geïnteresseerd in filosofie? Denk dan eens aan het volgen van de master Filosofie van Cultuur en Bestuur en bekijk het gesprek tussen studiecoördinator Ad Verbrugge en alumna Josephine de Vries: