Vooral degenen die een strategische functie binnen het bedrijfsleven of de overheid ambiëren (of hebben), journalistieke of media gerelateerde aspiraties hebben of willen promoveren in thematiek van cultuurfilosofische vraagstukken vinden in deze master een unieke voorbereiding op hun toekomstplannen. Deze mastertrack beantwoordt namelijk aan de veel gehoorde roep om denkers die in staat zijn hedendaagse vraagstukken rondom (geo)politiek, economie, bestuur en bijvoorbeeld digitalisering in een bredere context te plaatsen, grondig te analyseren en richting te geven. Door een studie als Bedrijfskunde, Journalistiek, Politicologie of Bestuurskunde aan te vullen met deze master onderscheidt de student zich doordat zij in staat is een visie te ontwikkelen waarmee kan worden ingespeeld op actuele vraagstukken. Met het oog op hun loopbaanperspectief vormt filosofie voor studenten uit de relevante vakdisciplines dus een aantrekkelijke aanvulling op hun reguliere opleiding. Door studenten middels stageplekken en tweewekelijkse gesprekken in contact te brengen met het prestigieuze netwerk van de (gast)docenten van deze master, krijgt de student bovendien de unieke mogelijkheid om al tijdens de studie een goed cv op te bouwen en relevante contacten op te doen.

De studie is zo ingericht dat zij zowel inhoudelijk als praktisch goed kan worden gecombineerd met bijvoorbeeld vakwetenschappelijke masters als Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Politicologie, Journalistiek of Geschiedenis. Andere combinaties zijn eveneens mogelijk. Ook voor reguliere wijsbegeerte studenten – die doorgaans geen helder maatschappelijk loopbaanperspectief bezitten – is deze mastertrack (met stage mogelijkheid) een aantrekkelijk vervolg op hun bachelor studie.

De leerweg van deze master betreft een op onze tijd en cultuur toegespitste filosofieopleiding met de nadruk op de continentale traditie, gecombineerd met praktische vaardigheden en ervaring: een unieke thematiek voor Nederland!