Deze master is opgebouwd uit 78 EC filosofische vakken en 42 EC vakwetenschappelijke mastervakken uit een relevante studierichting. Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardige diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen deze filosofische master natuurlijk ook combineren met een volledige masteropleiding in een relevante vakwetenschap. Alle colleges worden standaard gegeven op dinsdagavond en donderdagavond (19:00 - 22:00) waardoor de opleiding goed te combineren is met werk, of gemakkelijk in deeltijd gevolgd kan worden.

Studieplan

gebruik dit document om je studie te plannen

Meer informatie

Rooster 2023-2024

Voor actuele collegetijden

Meer informatie

Docenten en gastdocenten

Het onderwijs in deze opleiding wordt verzorgd door docenten van naam en faam die academisch onderzoek combineren met werkzaamheden in de wereld van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en/of de media. Daarmee belichamen zij zelf het soort ‘praktische’ kennis dat ook binnen deze opleiding aan bod komt en van belang wordt geacht.

De reguliere staf bestaat uit:

Dr. A.M. Verbrugge (Ad) – coördinator
Prof. dr. G.J.M. van den Brink (Gabriel)
Prof. dr. G.J. Buijs (Govert)
Dr. G.J.E. Rutten (Emanuel)
Dr. H. Sheikh (Haroon)

Naast de reguliere colleges en werkgroepen zijn er op regelmatige basis lezingen en bijeenkomsten met gastdocenten. Zo vindt er een aantal keer per jaar Denkdagen plaats voor studenten en promovendi rond een denker of een bepaald thema – waarvoor gerenommeerde gastdocenten uit binnen en buitenland worden uitgenodigd. Er zal in de loop der jaren rond de master FCB een kring van gastdocenten worden samengesteld.
Momenteel hebben zich als gastdocenten aangesloten bij de FCB-Kring:

  • Prof. dr. P. G. Cobben (Paul)
  • Prof. dr. P. Scheffer (Paul)
  • Drs. M. Wildschut (Mark)
  • Dr. A.C.M. Roothaan (Angela)