De master Filosofie van Cultuur en Bestuur heeft een zeer gemotiveerde, gevarieerde groep alumni. Deze aanstormende talenten hebben een gedeelde passie voor de wijsbegeerte. Ook na hun studie geven de ex-studenten aan zich nog sterk verbonden te voelen met Centrum Èthos. Om deze waardevolle band te bestendigen bieden we verschillende activiteiten aan, zowel speciaal gericht op alumni als binnen de context van FCB en/of Centrum Èthos.

Onze alumni

Ben je benieuwd naar onze alumni? Hier bieden we trots een overzicht van onze oud-studenten. Lees verder onder de foto's om te weten te komen op welk onderwerp zij afstudeerden en waar ze zich nu mee bezighouden.

SEBIASTIAAN CRUL - PROMOVENDUS & STRATEEG

Sebastiaan is in 2019 afgestuurd op een combinatie van de master FCB en Finance. Zijn masterscriptie ging over de sportende mens in een virtuele biotoop. De vraag die daarbij centraal stond, luidde: is moderne techniek een bedreiging voor het spelelement van de hedendaagse sport? Lees de scriptie hier.

Momenteel werkt Sebastiaan als onderzoeker en strateeg bij de denktank Freedomlab. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen werkt hij extreme scenario’s van de toekomst uit om voeling te krijgen voor de grotere geopolitieke, culturele en technologische verschuivingen in de samenleving. Tevens werkt hij aan zijn filosofische promotieonderzoek over het fenomeen stress.

VIRVE BIERMANS - JUNIOR ADVISEUR

Virve Biermans heeft FCB aangevuld met de master Beleid, Communicatie en Organisatie. Voor haar filosofische masterscriptie deed ze onderzoek naar de betekenis van het niet-thuis-zijn in de moderne wereld. Hiervoor nam ze onder andere diepte-interviews af bij Palestijnse vluchtelingen die in het kamp Baqa’a in Jordanië woonden. Lees de scriptie hier.

Virve werkt momenteel bij managementadviesbureau Vannimwegen. Als Junior Adviseur houdt ze zich onder andere bezig met bewonersparticipatie, organisatieontwikkeling, organisatiecultuur, communicatiestrategie, stakeholdermanagement en strategie-ontwikkeling. Het thema van Virve's scriptie komt iedere dag in haar werk terug.

REINOUD FONKEN - MENDIX TRAINEE

Reinoud Fonken heeft FCB aangevuld met de master Transport & Supply Chain Management. Voor zijn filosofische masterscriptie deed hij onderzoek naar de hedendaagse invloed van digitale technologie op de moderne samenleving en de bijbehorende angst voor totalitaire systemen verbeeld in populaire media zoals Black-Mirror. Hiervoor greep hij met name terug op de denkers Heidegger en Spengler. Lees de scriptie hier.

De fascinatie voor digitale technologie heeft Reinoud meegenomen in zijn werkende leven daar hij is gestart bij het Rotterdamse software bedrijf Mendix. Bij Mendix gaat hij zich toeleggen op de ontwikkeling van het low-code platform en in het bijzonder de app-store.

KASPER BIK - FINANCIAL TRAINEE

Kasper Bik heeft naast zijn master FCB een master Econometrie gevolgd. Tijdens zijn afstudeeronderzoek schreef hij een scriptie over zelfverlies op hedendaagse dance/technofestivals. Daarbij heeft hij Kierkegaards idee van menselijke vertwijfeling uit Of/Of vergeleken met de mystieke traditie van zelfloosheid. Lees de scriptie hier.

Kasper is begin maart met een Financial Traineeship van twee jaar bij het ministerie van Financiën begonnen. Hij gaat binnen Financiën aan de slag bij de Inspectie der Rijksfinanciën om onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van financieel overheidsbeleid.

ERIK OEVERMANS - PROMOVENDUS & ONDERNEMER 

Naast de master FCB heeft Erik Oevermans de master Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit gevolgd. In zijn filosofie masterscriptie ontwierp hij een fenomenologie van het menselijke vragen. Voordat hij in zijn onderzoek overging tot een eigen fenomenologisch ontwerp, nam hij een aanloop in het denken van Heidegger en in de hedendaagse filosofen Brassier, Laruelle en Rutten. Lees de scriptie hier.

Het onderwerp dat hij in zijn masterscriptie aansneed, bleek rijp te zijn voor verder onderzoek. Momenteel staat hij als buitenpromovendus aan het begin van een promotietraject waarin hij de fenomenologie van het vragende verder doordenkt. Daarnaast werkt hij als zelfstandig ondernemer in de bouwsector.

JITSE VISSER - JUNIOR ADVISEUR

Jitse Visser heeft FCB gecombineerd met de master Beleid, Communicatie en Organisatie. Voor zijn afstudeeronderzoek bij FCB deed hij onderzoek naar het Amsterdamse inclusiviteitsideaal, geïnspireerd door een stage bij Gemeente Amsterdam. Zijn these is dat ‘samen de verschillen overstijgen’ niet het enige uitgangspunt kan zijn waar het gaat om inclusiviteit; het is niet inclusief genoeg. In dit onderzoek laat hij zien dat inclusiviteit namelijk gepaard gaat met contrast, conflict en complexiteit. Wat dat betreft is het bepaald geen kwestie van gezellig samen en lief voor elkaar zijn, maar eerder een keihard politiek streven waar de nodige ruimte voor gecreëerd moet worden. Kortom: hij verdiept zich in wat inclusiviteit is, en wat het betekent om inclusiviteit te maken.
Lees de scriptie hier.

Na zijn afstuderen is hij aan de slag gegaan bij adviesbureau Haute Equipe, waar hij zich bezighoudt met beleids- en organisatievraagstukken van lokale overheden en publieke organisaties – bijvoorbeeld in het kader van participatie en waardengericht werken.

ELINE DE JONG - WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER WRR

Eline is in 2020 afgestudeerd bij de master FCB op het thema ‘surveillancekapitalisme’. “Er worden continu en in toenemende mate data verzameld over ons doen en laten. Bedrijven maar ook overheden gebruiken die data om hun eigen handelen te informeren maar ook om ons handelen te beïnvloeden. Hoe verhoudt die praktijk van continue monitoring en manipulatie zich tot de mogelijkheid van een leven dat we menselijk kunnen noemen? Ik onderzocht die vraag aan de hand van Hannah Arendt en haar begrip van de menselijke conditie. De conclusie: het surveillancekapitalisme maakt het niet alleen moeilijker om je te kunnen verbergen maar ook om te kunnen laten zien wie je bent.” De scriptie is hier te lezen.

Eerder rondde Eline de masters Applied Ethics (UU) en Journalistiek en Nieuwe Media (UL) cum laude af. Op dit moment werkt ze bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waar ze onderzoek doet naar de impact van kunstmatige intelligentie op publieke waarden. “Kunstmatige intelligentie heeft definitief zijn doorbraak gemaakt in de samenleving. Daarmee komt het in aanraking met ‘het echte leven’ en alle waarden die we daarin koesteren. Op verzoek van de regering werken we aan een advies over hoe je dat proces zo goed mogelijk kunt organiseren.”

MARTHE VAN RIJN - BEDRIJFSZAKEN FSN

Eind 2020 rondde Marthe de master FCB af met een scriptie over de tragiek van het hedendaagse boerenbestaan. Met het breed uitrollen van de moderne techniek op het boerenerf ging een verandering van de boerengeesteshouding gepaard. Wat betekende deze technische omslag voor de wijze waarop boeren hun bestaan gingen vormgeven? Verschillende tegenstrijdige opvattingen en ideeën deden hun intrede met de komst van de machine. De ambivalenties duiden op de aanwezigheid van twee zielen in één boerenborst, die zich tragisch genoeg moeilijk laten verenigen. Lees hierover meer in de scriptie.

Naast FCB heeft Marthe een master Environment & Resource Management behaald. Op dit moment werkt zij als moderator en hoofd bedrijfszaken bij de Filosofische School Nederland (FSN). Hier houdt ze zich oa. bezig met het ontwikkelen van leergangen en de moderatie hiervan, alsook het gehele reilen en zeilen van de organisatie.