De master Filosofie van Cultuur en Bestuur kan ook in deeltijd worden gevolgd. Daarmee is rekening gehouden bij de roostering van de vakken. De colleges worden in beginsel verzorgd op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 21.45 uur. Daarnaast is er gedurende de gehele collegeperiode iedere donderdagmiddag tussen 15.00 – 18:00 afwisselend Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek (FAG) van 16:00 - 18:00 en Tekstlezen van 15:00 - 17:30.*

Studenten die het programma deeltijd willen volgen dienen in overleg met de studiebegeleider hun studieplan op te stellen. Van de meeste colleges zullen audio-opnamen op Canvas worden gezet, zodat studenten ze bij verhindering ook thuis kunnen beluisteren.

De meeste colleges binnen deze opleiding kunnen ook gevolgd worden in de vorm van zogeheten contractonderwijs. In dat geval schrijft men zich niet in voor de opleiding, maar alleen voor collegedeelname. Voor deelname aan een vak middels contractonderwijs is schriftelijke toestemming van de docent vereist. Klik hier voor meer informatie over contractonderwijs.

 

*In deze tijden van corona is de roostering van de vakken gewijzigd. Neem contact op voor meer informatie.