Direct toegankelijk

De Master Filosofie van Cultuur en Bestuur is direct toegankelijk met:

  • Een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma*.
  • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair, waarvan minimaal 6 ECTS en maximaal 12 ECTS betrekking heeft op een overzicht over de geschiedenis van de filosofie).

Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een relevante discipline die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een relevante masteropleiding*.

*Relevante vakwetenschappen
Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan de volgende wetenschapsgebieden: mens, maatschappij, organisatie en/of cultuur worden beschouwd als relevante studierichtingen. Voor een overzicht, zie de webpagina van de VU.

Matchingsgesprek

Met alle aanstaande studenten houdt Centrum Èthos een matchingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, kijken we naar je vooropleiding en beantwoorden we eventuele vragen die je nog hebt omtrent de master Filosofie van Cultuur en Bestuur. Het matchingsgesprek helpt je om een beter beeld te krijgen van het programma, de docenten en medestudenten en wat je kunt verwachten van de studie. Weet je nog niet zeker of je FCB zou willen studeren? Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Ook dan kan het matchingsgesprek uitkomst bieden! Stuur een mail naar centrum.ethos@vu.nl om een afspraak te maken.

Filosofievakken volgen voor toelating

Wie nog niet in het bezit is van 18 ECTS aan filosofie-onderwijs, kan bij voorkeur één of meerdere van de onderstaande vakken volgen uit de bachelor Filosofie om zich toelaatbaar te stellen voor de master. Uit het eerste jaar van de bachelor betreft dit de volgende vakken:

Uit het tweede jaar raden we deze vakken aan:

Studenten die het niet (tijdig) gelukt is om de 18 ECTS filosofievakken te halen middels bovenstaande vakken, kunnen een speciaal door ons georganiseerde zomercursus Geschiedenis van de Filosofie (6 ECTS) volgen. Deze wordt gegeven in de zomerperiode tussen 4 juni en 16 juli. De zomercursus kost voor alle studenten die deel willen nemen €250,-, ongeacht of de student al ingeschreven staat aan de VU (of een andere universiteit) of het vak via contractonderwijs wil volgen. Studenten die het vak via contractonderwijs volgen betalen ook €250,- in plaats van de gebruikelijke €600,- voor 6 ECTS.

Om je aan te melden voor de zomercursus mail je aan onderwijsbureau.fgw@vu.nl.

Toelating vanuit HBO

Voor toelating tot deze master heb je een academische ingangstitel nodig. Studenten met een HBO opleiding dienen daarom het volgende voorbereidingstraject te volgen:

  • Een premaster voor de eigen niet-filosofische vakwetenschap, vervolgens de (1-jarige) master van deze vakwetenschap. Zodra de student deze master heeft afgerond (zonder diploma aan te vragen) kan hij/zij zich inschrijven voor de master Filosofie van Cultuur en Bestuur. Deze master kan gebruikt worden om de verplichte 42 EC vakwetenschappelijke vakken in te vullen.
  • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs afgerond op het niveau van een universitaire bachelor (zie bovenstaand).
  • Tijdens het jaar waarin de student de master van de vakwetenschap volgt, kan hij/zij zich al inschrijven als bijvakstudent voor vakken van de MA Filosofie van Cultuur en Bestuur. Deze vakken worden dan wanneer de student officieel toegelaten is tot de master overgeheveld naar het diploma.

Voorbeeld: Je bezit een HBO diploma in Communicatie en wil de MA Filosofie van Cultuur en Bestuur combineren met een master Journalistiek. Je gaat dan eerst een premaster Journalistiek volgen. Ook volg je 18 ECTS aan filosofie-onderwijs. Vervolgens volg je de master Journalistiek. Tijdens dit masterjaar kun je ook al één of meerdere bijvakken volgen uit het programma van de MA Filosofie van Cultuur en Bestuur. Zodra je (bijna) klaar bent met de Journalistiek master, schrijf je je in voor de MA Filosofie van Cultuur en Bestuur. Met je master Journalistiek krijg je vrijstelling voor de 42 EC vakwetenschappelijke vakken binnen de master FCB, je hoeft dan alleen nog de 78 EC filosofievakken te volgen.

Inschrijven

Wie toegelaten wil worden tot de Master Filosofie van Cultuur en Bestuur, moet zich aanmelden via Studielink voor de opleiding 2-jarige filosofiemaster. Schrijf je in vóór 1 juni 2024. In studielink staan meerdere masteropleidingen Filosofie. Let op dat je voor de tweejarige variant kiest: Filosofie van cultuur en bestuur (Master 2 jaar).

Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor de VU (VU studentenportal). In de studentportal rond je je aanmelding af. Neem contact op met de Toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl) om te kijken of je bijvoorbeeld nog vakbeschrijvingen moet leveren van de vakken die je hebt gevolgd. Alle studenten dienen een gemotiveerd verzoek in te dienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (toelating.fgw@vu.nl).

De deadline voor het afronden van je aanmelding in VUnet is 1 juni 2024.

Je kunt je al inschrijven bij Studielink voordat de Toelatingscommissie je heeft toegelaten. Het is raadzaam je tijdig in te schrijven, uitschrijven kan kosteloos tot en met 31 augustus 2024. Te laat inschrijven is echter niet mogelijk, zelfs niet als de toelatingscommissie je heeft toegelaten.