Voldoe ik aan de toelatingseisen voor de master?

De Master Filosofie van Cultuur en Bestuur is direct toegankelijk met:

 • Een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma.
 • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld). Heb je dit nog niet? Kijk dan op deze pagina welke vakken wij aanraden ter voorbereiding.
Ik wil graag een studieplan bespreken met de studiebegeleider, omdat ik niet zeker weet hoe ik de vakken van FCB het beste kan combineren met de vakken uit mijn tweede master / een keuzevak / mijn werk / …. Wie kan mij hierbij helpen?

Maak altijd eerst een overzicht van alle vakken die je voornemens bent te volgen, je kunt hiervoor bijvoorbeeld het studieplan gebruiken. In principe is de normale studiedruk 12 ECTS per periode. In het overzicht kun je controleren of sommige perioden te zwaar zullen zijn en besluiten om het vak een jaar op te schuiven. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je contact met ons opnemen op centrum.ethos@vu.nl voor een persoonlijk gesprek en begeleiding.

Ik wil weten hoe een college eruit ziet, kan ik een keer langskomen?

Zeker, in het tweede semester zijn er meeloopcolleges van bijna alle docenten. Op deze pagina vind je meer informatie. In principe ben je hier altijd welkom, maar meld graag wel even van tevoren via centrum.ethos@vu.nl dat je komt zodat we daar rekening mee kunnen houden bij het boeken van een geschikte zaal.

Ik wil me inschrijven voor een vak. Hoe doe ik dat?

Het inschrijven voor vakken verloopt via VUnet. De intekentermijn verloopt vier weken voor aanvang van de periode waarin het vak wordt aangeboden (zie link). Ga naar vunet.vu.nl  en log in met je vunet-id en wachtwoord. Op je dashboard vind je aan de linker kant van de pagina een knop met ‘Intekenen onderwijs’. Klik op de periode waarvoor jij je wilt inschrijven bij een vak. De verplichte vakken van FCB worden automatisch weergegeven. Mocht het vak dat je zoekt er niet tussen staan, kun je zoeken op titel of op vakcode. De vakcodes van alle vakken van FCB vind je in de studiegids.

Ik ben te laat met het inschrijven voor een vak. Kan ik me alsnog inschrijven?

In verschillende periodes hanteert de VU een last-minute intekentermijn. In de week voor de start van een onderwijsperiode is het van dinsdag 0.00 uur tot en met woensdag 23.59 uur mogelijk via VUnet in te tekenen voor een beperkt aantal vakken, mits het vak niet vol zit. Last-minute intekenen is niet van toepassing op tentamens en onderwijs dat start in periode 1. De last-minute intekentermijnen in 2020 zijn:

 • Periode 4: 28 t/m 29 januari
 • Periode 5: 24 t/m 25 maart
 • Periode 6: 26 t/m 27 mei

Lukt dit niet of ben je als nog te laat? Dan  kun je een gemotiveerd verzoek indienen bij het Faculteitsbestuur om alsnog voor het vak ingeschreven te worden. Dit doe je via VUnet. Ga in VUnet naar ‘Serviceplein’, kies ‘Vakken en tentamens’ en vervolgens ‘Te laat met intekenen’.

Er is een overlap tussen het rooster van FCB en het rooster van mijn andere opleiding / keuzevak / werk. Wat moet ik nu doen?

Stuur een mailtje naar centrum.ethos@vu.nl om te informeren naar de mogelijkheden. Er zijn meer studenten die wegens omstandigheden niet elk college kunnen bijwonen; door bijvoorbeeld om de week te komen en de protocollen goed door te nemen kan het college alsnog worden gevolgd.

Ik wil een aantal vakken uit de master volgen op basis van contractonderwijs. Hoe kan ik me hiervoor aanmelden en hoe kan ik me inschrijven voor vakken?

Op de website van de VU vind je alle praktische informatie over het intekenen voor losse vakken. Er is altijd toestemming nodig van de docent om het vak te volgen, stuur daarom ook altijd een mail naar centrum.ethos@vu.nl met het verzoek toegelaten te worden. Eventueel kan de docent vragen extra stof ter voorbereiding te bestuderen.

Ik kan me niet inschrijven voor een vak omdat VUnet aangeeft dat het vak vol zit. Wat nu?

Stuur een mailtje naar centrum.ethos@vu.nl. Onze vakken zitten in principe nooit vol, het kan wel zijn dat er een grotere zaal moet worden geboekt wegens grote interesse. We brengen je op de hoogte zodra er weer plek in het vak is vrijgegeven en je alsnog in kunt schrijven.

Hoe vraag ik goedkeuring aan voor mijn vrije ruimte?

Iedereen dient via VUnet een formulier “aanvraag goedkeuring vrije ruimte” in te vullen. Deze aanvraag is door de toelatingscommissie al gehonoreerd wanneer je bent toegelaten, maar kan alleen via deze weg officieel opgenomen worden bij je master FCB.

Dit doe je als volgt:

 1.  Log in op VUnet ;
 2. Kies Serviceplein;
 3. Kies Opleidingsprogramma;
 4. Kies Keuzeruimte;
 5. Vul het aanvraagformulier in.
 6. De goedkeuring komt in het resultaatoverzicht te staan als behaalde individuele module ter waarde van 42 ECTS.
Ik zou graag stage willen lopen. Is dit mogelijk bij FCB?

Binnen de master Filosofie van Cultuur en Bestuur bestaat  de mogelijkheid om een stage te lopen als onderdeel van de opleiding. Deze stage dient inhoudelijk thema’s te betreffen die aansluiten op de thematiek van de eindscriptie. Dat betekent tevens dat alleen stages zijn toegestaan met een welomschreven wijsgerige component bij organisaties die zich voor een dergelijke stage lenen. Vanuit het netwerk van de docenten zijn er inmiddels verschillende stage-partners beschikbaar (consultancy, media, overheid e.d.). Studenten die dit graag zouden willen, kunnen het beste aan het begin van het tweede studiejaar contact opnemen met Centrum Èthos, waarna in overleg met docenten naar de geschikte stageplaats gezocht kan worden.