Lezing Het Goede Leven en de Vrije Markt

De afgelopen decennia zijn landen over de hele wereld met elkaar verbonden geraakt door het openstellen van hun economieën. Op die manier vond globalisering zijn gestalte: een internationaal netwerk van liberale democratieën die van elkaars specialiteiten en schaalvoordelen genieten, waardoor de productiviteit van deze economieën maximaal werd opgerekt. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een breed scala aan verbeteringen, zoals het wereldwijd verlagen van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, de stijging van het welvaartsniveau of de stijging in het aantal mensen dat toegang heeft tot onderwijs.

Toch lijkt deze globalisering eveneens zijn schaduwkanten aan te wakkeren. Door de opengestelde grenzen blijkt het voor ons niet alleen steeds lastiger om aan de tradities van onze cultuur vast te houden, maar ook onze verhouding ten opzichte van elkaar wordt ingrijpend veranderd. Onder de druk van de vrije markt probeert ieder voor zichzelf een eigen plek toe te eigenen en anderen weg te concurreren in de angst dat iemand anders succesvoller zal zijn. De mens wordt heden ten dage vaak als een economische mens, een homo economicus, gezien. Dit leidt onherroepelijk tot een aantal belangrijke vragen. Ondermijnt dit model niet andere dimensies die behoren tot het mens-zijn? Wat doen technologische ontwikkelingen met onze sociale verhoudingen? Welke waarden blijven voor onze samenleving van belang wanneer we intensieve banden aanhalen met andere landen?

Het zijn allemaal vragen die verband houden met de centrale vraag uit het met de Socrates Wisselbeker bekroonde boek Het Goede Leven en de Vrije Markt: hoeveel ruimte laat de vrije markt tegenwoordig voor het verwezenlijken van een goed leven? Op 17 mei 2019 zullen Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk hun visie op de cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen uit de afgelopen decennia uiteenzetten en daarbij tot denken aanzetten over hoe we in deze veranderde wereld een goed leven kunnen leiden.

Locatie: 3D@VU, Campusplein van de VU

Aanmelding via: centrum.ethos@vu.nl. 

Kom naar de lezing over ‘Het goede leven en de vrije markt’

Centrum Èthos | Ad Verbrugge, Jelle van Baardewijk | Op vrijdag 17 mei zullen Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk een lezing verzorgen over het bekroonde boek ‘Het goede leven en de vrije markt’. Zij schreven deze bundel samen met Govert Buijs. In het boek, dat de komende jaren ook dienst zal doen als VWO-eindexamenbundel, onderzoeken de Èthos leden de relatie tussen onze vrije markt economie en dat wat van oudsher ‘het goede leven’ is genoemd.

De lezing begint om 15:00 uur in 3D@VU, en de toegang is vrij. Wees welkom! Aansluitend is er een borrel.

Aanmelding via centrum.ethos@vu.nl.

Vanaf maandag te koop: Het goede leven en de vrije markt

Lemniscaat | Govert Buijs, Ad Verbrugge, Jelle van Baardewijk | 9 november | ‘Het goede leven en de vrije markt’ van Govert Buijs, Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk ligt vanaf aanstaande maandag, 12 november, in de winkels. Deze bundel zal vanaf volgend jaar dienen als eindexamenbundel voor het VWO. In het werk bespreken Buijs, Verbrugge en Van Baardewijk de belangrijkste denkers uit de filosofische traditie, en gaan zij in op de vraag hoe we de relatie tussen de vrije markt en het goede leven kunnen begrijpen.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de uitgever. Het boek is hier alvast te reserveren.