Het nieuwe wapen op het wereldtoneel heet afhankelijkheid

‘Het Westen heeft zelfgenoegzaam zitten slapen terwijl China heel uitgekiend wereldwijd zijn macht uitbreidde. Het moet zijn zwakheden onder ogen zien en te lijf gaan’, stelt filosoof en politicoloog Haroon Sheikh in een interview met Kustaw Bessems in de Volkskrant.

In het artikel gaat Haroon Sheikh niet alleen in op zijn persoonlijke achtergrond en zijn fascinatie voor de verhoudingen tussen culturen, maar met name ook op de verschuivende wereldorde. China is een nieuwe wereldorde aan het optuigen. Tegelijkertijd zien we dat afhankelijkheidsrelaties op terreinen zoals productie, voedselvoorziening, grondstoffen en in het digitale domein als wapen gebruikt worden. Hoe gaan we als Westen om met deze afhankelijkheden en hoe kan het bestuur in Nederland en Europa onze samenlevingen weerbaar maken voor deze dreigingen?

Lees het gehele interview in de Volkskrant

Geplaatst in Haroon Sheikh.