Redactioneel commentaar NRC haalt Govert Buijs aan: pas op voor “burgerschapsbubbel”

NRC | 20 oktober 2017 | Govert Buijs | Op maandag 9 oktober plaatste het NRC Handelsblad in het redactioneel commentaar een kritische kanttekening bij het idee van de zelfredzame burger. Het dagblad merkt daarin op dat “politiek filosoof Govert Buijs een paar jaar geleden [al waarschuwde] dat al die betrokken burgers in die zorgzame samenleving misschien helemaal niet bestaan. Hij sprak van een „burgerschapsbubbel””. Lees het stuk hier terug.

Geplaatst in Govert Buijs.