prof. dr. G.J. Buijs

Govert Buijs is politicoloog en politiek filosoof en bekleedt sinds januari 2021 de Goldschmeding Leerstoel Maatschappelijke en Economische Vernieuwing aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit (mede ondersteund vanuit het Dr. Abraham Kuyperfonds).

Hij doceert onder andere aan de master Filosofie van Cultuur en Bestuur en aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Binnen de VU is hij ook verantwoordelijk voor de algemene vormingscursus voor Bachelor-studenten, de ‘Broader Mind Course’.

Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over totalitaire ideologieën en religie. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met de toekomst van de markteconomie. Hij leidde eerder een interuniversitair onderzoeksproject over ‘markt en moraal’. Momenteel is hij bezig met de toekomst van het kapitalisme. Hoe kunnen duurzaamheid en sociale verbondenheid in de markt gestalte krijgen? En is het met het oog hierop nodig om een Europees economisch marktmodel te ontwikkelen, onderscheiden van enerzijds het Amerikaanse kapitalisme, anderzijds het Chinese staatskapitalisme?

Govert Buijs in de Media & bij Evenementen

Nieuw boek “Capitalism Reconnected” door Jan Peter Balkenende en Govert Buijs overhandigd aan Roberta Metsola

Op donderdag 30 november is in Brussel het boek “Capitalism Reconnected. Toward a Sustainable, Inclusive and Innovative Market Economy in Europe” aangeboden aan de Voorzitter van het Europese Parlement, Roberta Metsola. In Capitalism Reconnected brengen Balkenende en Buijs de belangrijkste inzichten van dit nieuwe denken bij elkaar en plaatsen de vernieuwing van de economie in de bredere

Lees meer

Govert Buijs over het CDA en de behoefte aan een brede volkspartij

Filosoof Govert Buijs schetst in het NRC vier scenario’s voor een mogelijke wederopstanding van het CDA. Volgens Buijs is er behoefte aan een brede volkspartij in Nederland, maar blijkt het CDA niet in staat dit op landelijk niveau te organiseren. Juist de opkomst van BBB en de populariteit van Pieter Omtzigt laten zien dat een

Lees meer

Europa: Eén jaar na de inval in Oekraïne

Op woensdagavond 22 februari van 18:45-21:30 organiseert Centrum Èthos een avond over de geopolitieke actualiteit ter ere van de bundel ‘Ontwaken uit de geopolitieke sluimer: De herpositionering van Europa in een woelige wereld’. Daarbij kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat op 24 februari 2022 Rusland binnenviel in Oekraïne en onze wereld sinds die

Lees meer

Europa: Eén jaar na de inval in Oekraïne

Op woensdagavond 22 februari van 18:45-21:30 organiseert Centrum Èthos een avond over de geopolitieke actualiteit ter ere van de bundel ‘Ontwaken uit de geopolitieke sluimer: De herpositionering van Europa in een woelige wereld’. Daarbij kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat op 24 februari 2022 Rusland binnenviel in Oekraïne en onze wereld sinds die

Lees meer

Week van het Economieonderwijs

De Week van het Economieonderwijs vindt plaats van 14 tot en met 18 november en is dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs in Nederland voor vo, mbo, hbo en wo. De Week van het Economieonderwijs geeft een podium aan inspirerende onderwijsprofessionals en instellingen die actief zijn met inclusiever, duurzamer en toekomstbestendig maken van het curriculum

Lees meer

Het Filosofisch Kwintet over Moderne Slavernij

Govert Buijs, hoogleraar maatschappelijke en economische vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, ook wel de F.J.D. Goldschmeding leerstoel, was afgelopen zondag aanwezig bij Het Filosofisch Kwintet voor een gesprek over moderne slavernij. Is moderne slavernij hetzelfde als historische slavernij? En als we profiteren van slavenarbeid, welke verantwoordelijkheid dragen we dan? Welke rol spelen de

Lees meer

Centrum Èthos en het Thijmgenootschap over het geopolitieke denken in Europa

In de reeks Annalen van het Thijmgenootschap schrijft Centrum Èthos aan een bundel over het geopolitieke denken in Europa. Lange tijd was spreken over geopolitiek in veel van de bestuurskamers ongewenst. Zaken als macht, identiteit en territorium behoorden tot het verleden in het denken en doen van regeringsleiders en Brusselse beleidsmakers. Binnen de Europese Unie was

Lees meer

Meeloopcollege Filosofisch Actueel Gesprek (FAG)

Groepsgesprek met Ad Verbrugge, Govert Buijs, Emanuel Rutten, Gabriël van den Brink en Haroon Sheikh. Uit de syllabus: Doel van het FAG is om te leren gezamenlijk te filosoferen over een actueel maatschappelijk, economisch, cultureel, technologisch of bestuurlijk vraagstuk. Daarbij vormt een film, documentaire of tv-serie het uitgangspunt van het gesprek (zowel de studenten als

Lees meer

Govert Buijs over innovatie in Gelderland op 3 februari

De provincie Gelderland organiseert op 3 februari vanaf 13.30  een rondetafelgesprek over de Economie van de Toekomst, om 14.35 staat Govert Buijs op het programma om te spreken over Nut en noodzaak van de innovatie, hoe kan de provincie dit oppakken? Andere sprekers zijn onder andere Christian Felber, Ewald Engelen (hier bij De Nieuwe Wereld) en

Lees meer

Govert Buijs in Trouw: een goed publiek debat, hoe voer je dat eigenlijk?

Op 8 november werd Govert Buijs door Trouw geïnterviewd om antwoord te geven op de vraag hoe je een goed publiek debat voert. Het publieke debat over corona laait telkens op. Maar hoe voer je dat debat goed? In het denken van de Duitse filosoof Jürgen Habermas zoeken Govert Buijs en Henk de Roest een

Lees meer

Posts Navigation