Zomercursus 2017

! Voor dit vak bestaat geen Blackboard pagina, houd daarom deze pagina in de gaten voor actuele informatie.

Zomercursus 'Geschiedenis van de Filosofie' - 2017
Om toegang te verkrijgen tot de master Filosofie van Cultuur en Bestuur aan de Vrije Universiteit dient de student 18 ECTS filosofie studiepunten te hebben gehaald. Wij bieden studenten een zomercursus aan om 6 ECTS daarvan te halen. Tijdens deze zomercursus leert de student de geschiedenis van de filosofie op hoofdlijnen kennen.

Omdat voor de Zomercursus geen Blackboard pagina bestaat, kunnen studenten die zich aan hebben gemeld voor de cursus op deze website actuele informatie vinden. Wil je je aanmelden voor de Zomercursus? Mail naar centrum.ethos@vu.nl.

Literatuur
Naast primaire literatuur van o.a. Aristoteles, Descartes en Hegel dient de student delen te bestuderen uit Störig Geschiedenis van de Filosofie en Solomon’s Continental Philosophy since 1750. The Rise and Fall of the Self. Deze twee boeken dienen door de student zelf geleend dan wel aangeschaft te worden. De primaire literatuur van verschillende filosofen wordt via een Google Drive folder beschikbaar gesteld aan de student. Alle literatuur dient zelfstandig bestudeerd te worden voorafgaand aan de colleges over de betreffende onderwerpen.

Aanwezigheid
Aanwezigheid op de colleges is in principe verplicht, hoewel je ook wel een keer mag missen. Sommige studenten kunnen wellicht niet vanwege andere verplichtingen; in overleg met Jelle van Baardewijk kunnen zij wellicht toch afwezig zijn en als compensatie een flinke studie-opdracht schrijven.

Protocollen: dat zijn transscripties van het college
De colleges worden door studenten woord-voor-woord uitgeschreven (wel zonder de 'eh' en 'aaas'; en ook in correcte volzinnen).  De protocollen worden binnen 5 werkdagen na het college ingeleverd op m.a.m.van.haeren@vu.nl en verschijnen kort daarna in de besloten Google Drive. Iedereen moet een protocol schrijven (wellicht zelfs iets meer dan dat) en voorstel is dat studenten steeds met z'n tweeën één college uitschrijven en dat je daardoor dus twee keer aan de slag gaat voor een protocol. Op de Google Drive vind je richtlijnen voor het schrijven van een protocol.

Planning
Dit is de planning met daarachter naam docent + studiestof (wordt t.z.t. aangevuld)

Alle colleges worden gehouden op de VU in lokaal: HG-05A36

College 1 | 29 mei (18.00-21.00) Presocraten in context (Ad Verbrugge) 
Voor te bereiden literatuur:
- Deel Twee Störig: De Griekse Filosofie 1: I,II,III,IV; 2: I,II

College 2 | 31 mei (18.00-21.00) Plato en Aristoteles (Ad Verbrugge)
Voor te bereiden literatuur:
- Deel Twee Störig: De Griekse Filosofie 2: I,II, III 

College 3 | 6 juni (18.00-21.00) Middeleeuwse filosofie en godsbewijzen (Emanuel Rutten)
Voor te bereiden literatuur:
1. Het ontologisch argument, p. 1-8 (zie Het ontologisch argument - Emanuel Rutten)
2. Over de aard van de vorm, p. 1-6 (http://gjerutten.nl/Over%20het%20hylemorfisme%20van%20Aristoteles.pdf)
3. Over de zoektocht naar de eerste beginselen, I-V (http://gjerutten.nl/Over%20de%20eerste%20beginselen.pdf)
4. Fragmenten, VI-VIII, IX-XII (http://gjerutten.nl/FragmentenMetafysicaAristoteles_ERutten.pdf)

College 4 | 7 juni (18.00-21.00) Descartes (Ype de Boer) 
Voor te bereiden literatuur:
- Reader Descartes (fragmenten uit Meditaties) zie Google Drive.

College 5 | 13 juni (18.00-21.00) Kant (Paul Cobben)  
Voor te bereiden literatuur:
- Primair: Voorwoord Kritik der Reinen Vernunft, zie Google Drive.
- Secundair: Otfried Hoeffe, Immanuel Kant, zie Google Drive.

College 6 | 14 juni (18.00-21.00) Hegel (Paul Cobben)
Voor te bereiden literatuur:
- Primair: Inleiding Fenomenologie van de geest, zie Google Drive.
- Secundair: artikel Paul Cobben over Hegel, zie Google Drive.

19 juni (18.00-21.00) Responsiecollege (Jelle van Baardewijk) 

College 7 | 21 juni (18.00-21.00) Nietzsche (Annemie Halsema)
Voor te bereiden literatuur:
- Primair: F. Nietzsche (1886/1997) Afgodenschemering. Of hoe men met de hamer filosofeert. Vertaling Hans Driessen. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, pp. 7-15 en 23-54.
- Secundair: D. Verweij, “Friedrich Nietzsche”, in Machiel Keestra (red.), Tien westerse filosofen, Amsterdam: Nieuwezijds, 2000, pp. 151-164.

College 8 | 26 juni (18.00-21.00) Wittgenstein (Emanuel Rutten)  
Voor te bereiden literatuur:
1. De kleine Logicomix (http://www.gjerutten.nl/DeKleineLogicomix_ERutten.pdf)
2. Wittgensteins Tractatus (http://www.gjerutten.nl/WittgensteinsTractatus.pdf)
3. Wittgensteins enkelvoudige voorwerpen (Opmerking: sectie 4 hoeft niet gelezen te worden) (http://www.gjerutten.nl/Wittgensteins%20enkelvoudige%20voorwerpen.pdf)
4. Schakels of touwtjes? Een inherente spanning in de metafysica van de Tractatus (http://gjerutten.blogspot.nl/2016/06/schakels-of-touwtjes-een-inherente_76.html)

College 9 | 28 juni (18.00-21.00) Fenomenologie (Annemie Halsema)
Voor te bereiden literatuur:
Secundair: 
- Hoofdstuk 4, §2.2, in: A. Braeckman, B. Raeymakers, G. van Riel, Wijsbegeerte, pp. 156-191.
- Karin de Boer, “Martin Heidegger”, in Machiel Keestra (red.), Tien westerse filosofen, Amsterdam: Nieuwezijds, 2000, pp. 191-206.

College 10 | 3 juli (18.00-21.00): Derrida (Angela Roothaan)    
Voor te bereiden literatuur:
Différance, Derrida. Zie Google Drive.
White Mythology, Derrida. Lees pagina 6 - 9 van de pdf, zie Google Drive.

12 juli 2016 (18.00-21.00): tentamen (Lokaal: HG-05A33)

16 augustus 2016 (15:00-18:00): herkansing (Lokaal: HG-05A33)

Toetsing

Indicatie van de indeling van het tentamen en tevens de opbouw van het cijfer:

Boeken & selectie primaire literatuur = 40% cijfer 
Collegestof = 60% cijfer 
Protocol = voorwaardelijk om tentamen te mogen doen 
Schriftelijk = indicatie eindcijfer
Mondeling = bijstellen schriftelijk cijfer (0,5 tot 2 punt); het mondeling zal binnen 3 werkdagen na het tentamen plaatsvinden.