prof. dr. Paul Scheffer

Paul Scheffer is een Nederlands publicist en hoogleraar. Hij was onder meer correspondent in Parijs en Warschau en werkte voor de Wiardi Beckman Stichting. Als bijzonder hoogleraar bekleedde hij van 2003 tot 2011 de Wibautleerstoel voor Grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2011 is hij hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg. Wekelijks schrijft hij een column voor het NRC Handelsblad.