PhD Welmoed Vlieger

Welmoed Vlieger is filosoof,  ambtelijk secretaris en beleidsmedewerker bij Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Sinds 2017 werkt ze als buitenpromovendus aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Tijdens haar studies Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en de Researchmaster Wijsbegeerte kwam Vlieger enkele denkers op het spoor die diepe indruk op haar maakten. In het bijzonder de middeleeuwse filosoof/theoloog Meister Eckhart en de Deense denker Sören Kierkegaard. Daarnaast verdiepte ze zich o.a. in Plato, Buber, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Arendt en de Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld.

Vlieger heeft in 2021 met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt samengewerkt aan zijn boek Een nieuw sociaal contract. Tevens is ze sinds 2019 spreker/trainer bij Comenius Leergangen, een opleidingsinstituut voor ervaren executives in het publieke en private domein.