PhD S. Crul

Sebastiaan Crul werkt als onderzoeker en strateeg bij de denktank Freedomlab. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen werkt hij extreme scenario’s van de toekomst uit om voeling te krijgen voor de grotere geopolitieke, culturele en technologische verschuivingen in de samenleving. Tevens werkt hij aan zijn filosofische promotieonderzoek over het fenomeen stress.