PhD J. Peereboom

Joris Peereboom doet een promotie-onderzoek naar het ontwikkelen van een nieuwe gevoeligheid voor de aarde en de natuur. Daarnaast werkt hij als moderator voor de digitale leergangen van de Filosofische School Nederland, en houdt hij zich bezig met de mede door hem opgerichte stichting Woudwerk.