Mr. dr. W. Slingerland

Willeke Slingerland is lector van het lectoraat Weerbare Democratie, verbonden aan de Academie Bestuur, Recht en Ruimte aan de Hogeschool Saxion. Zij onderzocht op welke manier en in welke mate corruptie samenhangt met de manier waarop sociale netwerken functioneren en wat dit betekent voor onze kennis over corruptie en netwerken en het beleid om corruptie uit te bannen. Zij toont aan dat er in de literatuur over corruptie te weinig aandacht is voor de rol van netwerken en dat er in de literatuur over netwerken maar beperkt aandacht is voor het ‘ontaarden’ van netwerken. Willeke Slingerland geeft inzicht in hoe netwerken tot corruptie kunnen leiden, waarbij de individuele handelingen niet per se corrupt zijn.