Dr. Ronald van Steden

Ronald van Steden is Universitair Hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en Senior Onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Hij is themaleider Veerkrachtig Bestuur en verbonden aan de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht. Meer in het bijzonder houdt Van Steden zich bezig met vraagstukken rondom het thema politie, openbare orde en veiligheid. Van Steden doceert in de master Besturen van Veiligheid aan de VU.